MATERIAL ESCOLAR ETAPA PRIMARIA

MATERIAL ESCOLAR EP CURSO 2021-2022 

1º EP 

LinguaCastelá e Lingua Galega: 

 • Douscadernospequenos, senarames e de pauta ancha. 

(Un para cada materia). 

Matemáticas: 

 • Un cadernocuadravía Lamela senarames, pequeno e cuadriculado de 5mm. (16páxinas ). 

Ciencias:  

 • Un cadernocuadravía Lamela sen arames, pequeno e cuadriculado de 5mm. (40 páxinas aprox) para as dúas materias. 

Plástica: 

 • Pegamento de barra, tesoiras de punta redonda e plastidecores de 12 unidades. 
 • Un bloc de debuxogrande. 
 • Un taco grande de plastilina e unha caixa para gardar a plastilina. 

Outrosmateriais:  

 • 5 lapis do nº 2Staedtler. 
 • 3 gomas de borrar grandes. 
 • Un afialapis con depósito. 
 • Un estoxo de bolsa para gardar o material. 

•   2 carpetas de plástico tamaño folio. 

 • 1 carpeta lixeira de 4 aneis de 40 mm tamaño folio.  
 • Un recambio de folios brancos de 4 buratos e tamaño A4. 
 • Una pizarra blanca borrable con rotulador azul borrable e borrador (21×31) 
 • Carpeta de sobre de plástico (tamaño A4) transparente con botón de presión. 
 • A mochila debe ser dun tamaño no que colla unha carpeta tamaño A4. 
 • É aconsellable que os cadernos sexan de diferente cor en cada materia. 
 • Importante que todo o material e libros veñanconome do alumno e os cadernos coa materia. 

2º EP 

LinguaCastelá e Lingua Galega: 

 • Douscadernospequenossenarames e de pauta ancha. 

(Un para cada materia) 

Matemáticas: 

 • Un cadernopequenosenarames e cuadriculado de 5mm. 
 • Unharegra de 20 cm. 

Ciencias:  

 • Un cadernoarames, pequeno e cuadriculado de 5mm. para as dúas materias. 

Plástica: 

 • Unhacaixa de acuarelas. 
 • Un taco de plastilina grande e unhacaixa para gardala. 
 • Pegamento de barra, tesoiras punta redonda, una caixa de 18plastidecores. 

Outrosmateriais: 

 • Tres lapis do nº 2 Staedtler. 
 • Tres gomas de borrar. 
 • Un afialapis con depósito. 
 • Un bolígrafo azul e outrovermello borrables. 
 • Estoxo de bolsa para material. 
 • 2 carpetas de plástico tamaño folio. 
 • 1 carpeta lixeira de 4 aneis de 40 mm tamaño folio. 
 • Una pizarra blanca borrable con rotulador azul borrable e borrador (21×31) 
 • É aconsellable que os cadernos sexan de diferente cor en cada materia. 
 • Importante que todo o material e libros veñanconome do alumno e os cadernocoa materia. 

3º EP 

LinguaCastelá e Lingua Galega: 

 • 2 cadernospequenos de arames e de pauta estreita. 

Matemáticas: 

 • Un cadernopequeno de arames e cuadriculado. 
 • Un pack deregras (regra, escadra, cartabón e transportador de ángulos). 

Ciencias Sociais e Ciencias Naturais: 

 • Douscadernospequenos de arames e cuadriculados. 

(Un para cada materia). 

Relixión / Valores: 

 • Un cadernopequeno de arames e pauta estreita. 

Inglés: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 

Música: 

 • Unhafrauta. 

Plástica: 

 • Acuarelas e pinceles. 
 • Un block de debuxo grande senmarxes. 
 • Pegamento de barra, tesoiras punta redonda, lapis de cores e rotuladores. 

•   Un paquete de folios brancos . 

•  Unha goma de borrar e un afialapis. 

•     Un bolígrafo azul, un bolígrafo vermello (borrables), un lapisou  portaminas. 

 • Unha carpeta clasificadora de follas plásticas para 50 documentos. 

4º EP 

LinguaCastelá e Lingua Galega: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e pauta estreita. 

(Un para cada materia). 

 • Diccionario de LinguaCastelá e de Lingua Galega. 

Matemáticas: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 
 • Regra, transportador, escuadra, cartabón e compás. 

Relixión /Valores: 

 • Un cadernopequeno de arames e cuadriculado. 

Inglés: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 

Ciencias Sociais e Ciencias Naturais: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 
 • 1 bolígrafo verde. 

(Un para as dúas materias). 

Música: 

 • Unhafrauta. 

•Un paquete de folios brancos para facerexames de todas as materias. 

•  Un bolígrafo azul, un vermello, lapisou portaminas, goma de   borrar e afialapis con depósito. 

 • Un block de debuxo grande senmarxes. 

5º EP 

Inglés: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 
 • Un paquete de folios. 
 • Un bolígrafo vermello. 
 • Dicionario de Inglés tamaño medio. 

Recomendado: Oxford Study, ISBN 978-0-19-431692-7 

Relixión /Valores: 

 • Un cadernopequeno de arames e cuadriculado. 

Ciencias Sociais e Ciencias Naturais: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. ( Chega un para as dúas materias). 

Matemáticas: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 
 • Regra, transportador, escuadra, cartabón e compás. 

LinguaCastelá e Lingua Galega: 

 • Douscadernos  de arames tamaño A4 e raiados (un para cada materia) 
 • Dicionario de castelá e outro de galego. 

Relixión /Valores: 

 • Un cadernopequeno de arames e raiado. 

Plástica: 

 • Pegamento, tesoiras punta redonda, lapis de cores ,rotuladores e acuarelas e pincel. 
 • Un paquete de folios brancos . 

6º EP 

Inglés: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 
 • Dicionario de Inglés tamaño medio. (Recomendado: Oxford Study, ISBN 978-0-19-431692-7) 
 • 1 bolígrafo vermello. 
 • Un paquete de folios. 

 Ciencias Sociais e Ciencias Naturais: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 

Matemáticas: 

 • Un caderno de arames tamaño A4 e cuadriculado. 
 • Regra, transportador, escuadra, cartabón e compás. 

LinguaCasteláeLingua Galega: 

 • Douscadernos  de arames tamaño A4 e raiados, (un para cada materia). 
 • Diccionario de castelá e outro de galego.  

Relixión /Valores: 

 • Un caderno de aramespequeno e raiado. 

Plástica: 

 • Block de debuxo grande senmarxes. 
 • Pegamento, tesoiras de punta redonda, lapis de cores, rotuladores,  acuarelas e pincel. 

Un paquete de folios brancos (100) 

Un arquivador para gardar as fotocopias con apuntes ouexercicios das distintas materias.  

———————————————————————————— 

Material xeral para toda a etapa:  

Pegamento barra Pritt (grande) 

Ceras plastidecor (12 unidades) 

Gomas Milan nata 612 

Lápices nº2 HB STAEDTLER 

Acuarelas Jovi  (12 colores) 

Anuncio publicitario